Urlop dla poratowania zdrowia – komu się należy?

Urlop to wyczekiwany okres każdego pracownika. Najbardziej popularnym i najczęściej wykorzystywanym rodzajem urlopu jest urlop wypoczynkowy. Warto jednak wiedzieć, że wykonując niektóre zawody, mogą przysługiwać dodatkowe dni wolne. Do tej szczęśliwej grupy należą osoby wykonujące zawód nauczyciela. 

Nauczyciele – dodatkowe dni wolne

Nauczyciel – to bez wątpienia bardzo trudny, wymagający i często niedoceniany zawód. Nie powinno więc dziwić, że wszystkim wykonującym tę ciężką pracę, poza standardowym urlopem przysługującym każdemu, należą się dodatkowe dni przeznaczone na wypoczynek. Wakacje to szczególny czas nie tylko dla uczniów. Również nauczyciele mogą cieszyć się wtedy dodatkowym czasem wolnym od pracy. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku ferii zimowych. 

Urlop dla poratowania zdrowia – czym jest i komu przysługuje?

Wiele godzin mówienia bez przerwy, narażenie na hałas i stres – te warunki to codzienność dla osób pracujących w szkole. Wszystko to może poważnie odbić się na zdrowiu. Dlatego właśnie nauczycielom przysługuje prawo do wykorzystania tzw. urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze jednego roku – więcej informacji tutaj.

Nie każdy jednak może skorzystać z tego przywileju – aby móc ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia trzeba spełniać następujące warunki:

  • przepracować w szkole nieprzerwanie 7 lat
  • być zatrudnionym na czas nieokreślony
  • posiadać zaświadczenie od lekarza o konieczności przydzielenia urlopu
  • być zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć.

Taki urlop może zostać udzielony kilkukrotnie i jest urlopem płatnym. Należy wspomnieć, że podczas urlopu istnieje zakaz podejmowania jakiejkolwiek innej pracy zarobkowej. Wolny czas warto wykorzystać na podreperowanie zdrowia w uzdrowisku, na kuracji lub rehabilitacji. Jest to przywilej z którego zdecydowanie warto korzystać, aby uniknąć problemów zdrowotnych oraz wypalenia zawodowego, a po rocznym wypoczynku wrócić do szkoły pełnym energii i motywacji do dalszej edukacji młodego pokolenia.