Produkt krajowy brutto na mieszkańca miarą zamożności społeczeństwa

Wartość produktu krajowego brutto określa wielkość gospodarki danego kraju, jednak sposób w jaki jest obliczana ta wartość sprawia, że ma się on nijak do oceny zamożności społeczeństwa. W praktyce oznacza to to, że większy produkt krajowy brutto nie oznacza wcale, że w danym kraju ludzie są bogatsi.

Produkt krajowy brutto na mieszkańca

To, że PKB – definicja tutaj – nie określa czy mieszkańcy danego kraju mają więcej pieniędzy jest spowodowany jego ogólną wartością. Kraje, które posiadają na swoim terenie duże zasoby naturalne, nawet pomimo małej ilości mieszkańców, potrafią generować wysoką wartość tego wskaźnika. Aby można było PKB używać do określenia bogactwa społeczeństwa trzeba go wykorzystać przy określeniu wartości innego wskaźnika. Jest nim produkt krajowy brutto na mieszkańca, czyli jak można się domyślić, stanowi on wartość produktu krajowego brutto wytworzonego w ciągu roku z podziałem na jednego mieszkańca danego kraju. W tym przypadku mamy odwzorowanie na ile dany mieszkaniec, nie tyle przyczynił się do jego powstania, co będzie z tej wartości korzystał. Łatwo zauważyć, że im większy produkt krajowy brutto, tym mieszkańcy będą mieli z tego tytułu znacznie więcej korzyści, ponieważ władze te pieniądze będą przeznaczać w pewnej części na potrzeby mieszkańców.

PKB na mieszkańca – przykłady

Żeby zobrazować na przykładach, jak działa omawiana w niniejszym artykule wartość porównamy dwa przykłady. Jako pierwszy z nich weźmy wspomniane w poprzednim akapicie państwo posiadające bogate zasoby naturalne, a niewielką ilość mieszkańców. Nie da się ukryć, że taki kraj sprzeda swoje zasoby po bardzo wysokich cenach, generując wysoką wartość produktu krajowego brutto, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca da wysoką wartość. W ten sposób działają na przykład małe kraje arabskie posiadające zasoby ropy naftowej. Jak wiadomo, ludzie w tych krajach są bardzo bogaci. Na przeciwległej szali postawmy licznie zamieszkałe państwo bez zasobów naturalnych. Jeśli takie państwo posiada do tego nierozwiniętą gospodarkę, to będzie generowało niską wartość produktu krajowego brutto, a nawet jeśli byłaby ona w dobrej kondycji i wytwarzała wartości przeciętne, to w przeliczeniu na jednego mieszkańca da raczej niską wartość, ponieważ mieszkańców jest wielokrotnie więcej niż w przypadku poprzedniego kraju. W ten sposób dzieje się na przykład w licznych krajach afrykańskich, gdzie nie da się ukryć, wśród mieszkańców panuje bieda, a rząd nie ma pieniędzy, aby zabezpieczyć nawet podstawowe potrzeby mieszkańców.